הרפורמה ברישוי עסקים יוצאת לדרך!

15/08/2013
הרפורמה ברישוי עסקים יוצאת לדרך!

במשרד האוצר והפנים גובשה ואושרה (בין היתר בתיקוני חקיקה) רפורמה בהליכי רישוי עסקים אשר מטרתה לקצר, לשפר, לפשט ולייעל את התהליכים ברישוי עסקים. הרפורמה כוללת גיבוש ופרסום מפרט ארצי אחיד לדרישות גורמי הרישוי השונים, קביעת כללים לקבלת רישוי זמני מזורז, יצירת גורם להגשת ערר על תנאי רישיון העסק, צמצום במספר הרישיונות הנדרשים בחלק מסוגי העסקים, הוצאת עסקים נוספים מתחולת הרישוי, ועוד.

כניסת הרפורמה לתוקף – החל מיום 5.11.13 או מיום הודעת שר הפנים כי פורסם המפרט האחיד הארצי של גורמי הרישוי (המאוחר מביניהם).

המשמעות המתחייבת מהרפורמה הינה היערכות מיידית של הרשויות ליישום הרפורמה.

בין המהלכים אשר נדרשות הרשויות לבצע: גיבוש מפרט אחיד פנים רשותי, הפעלה וגיבוש "מסלול ירוק" למתן היתר מזורז, פעולות לחשיפה והנגשת המידע הנדרש לבעלי העסקים (בין היתר, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות), הכשרת מפקחי רישוי עסקים ליתן קנסות, היערכות לשינוי תוקף רישיונות עסק קיימים (בעיקר, הרשיונות ל"צמיתות"), ועוד.
למידע נוסף:

http://www.moin.gov.il/Subjects/ArrangementLlicensing/Pages/default
צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד